Presentació


Un grup d’exalcaldes i exalcaldesses de l'any 1979 ens hem reunit, amb l’aixopluc de la UAB, per intentar la recuperació del contacte amb els electes municipals de la primera hora democràtica.

En concret som, perquè tot sigui clar i transparent, en Josep Azuara, en Rafael Ballús, en Vicent Beguer, n’Antònia Castellana, n’Antoni Farrés, en Joan Majó, na Rosa Martí, en Frederic Prieto, en Manuel Royes, en Joan Sala i n’Antoni Siurana. La UAB ha acceptat acompanyar-nos en aquesta convocatòria.

Ens interessa, en primer lloc, fer saber la possibilitat d’obtenir el reconeixement com a cotitzats dels anys que, tot i obtenint compensació econòmica dels ajuntaments per la nostra dedicació, no vam poder afiliar-nos a la Seguretat Social perquè la legislació no ho havia previst. I, en concret, volem explicar el procediment a seguir per obtenir-lo.

Però, posats a fer, també ens sembla interessant promoure una jornada per reconèixer l’aportació específica dels homes i de les dones que vam fer possible la transició a la democràcia municipal, en condicions bastant deplorables.